Leaping Bunny ei varsinaisesti ole ympäristömerkki. Se on sertifikaatti, joka suojelee eläimiä eläinkokeilta. Ostamalla Leaping Bunny sertifioidun tuotteen, voitko olla varma, että tuotetta tai sen ainesosia ei ole testattu eläinkokein? Tätä asiaa lähdemme selvittelemään seuraavaksi.

sertifikaatit-tutuiksi
Kuva Waranya Mooldee on Unsplash

Leaping Bunny sertifikaatin historiaa

Eläinten oikeuksista on oltu julkisesti huolissaan vasta lyhyen aikaa. Vuonna 1959 eläinoikeusaktivisti ja Paronitar, Lady Dowling vaati kaikkiin tekoturkkeihin kiinnitettäväksi ”Beauty Without Cruelty” tarrat (kauneutta ilman julmuutta). 1970-luvulla Amerikan alkuperäiskansojen oikeuksia puolustava aktivisti Maria Person perusti ryhmän nimeltä ”Fashion With Compassion” eli myötätuntoista muotia. Eläinten oikeudet olivat vielä 70-luvulla pinnalla isommin vain USA:ssa. Muu maailma nukkui suloisen tietämättöminä. Euroopassa ja muualla läntisessä maailmassa kuitenkin seurattiin kiinnostuneena eläinten oikeuksien etenemistä.

Vasta vuonna 1991 perustettiin ensimmäinen virallinen elin vastustamaan eläimillä suoritettavia kokeita. European Center of the Validation of Alternative Methods (ECVAM) perustettiin kehittämään vaihtoehtoisia menetelmiä tuotteiden ja kemikaalien turvallisuuden testaamiseksi. ECVAM pyrki aktiivisesti vähentämään eläinkokeiden osuutta tai korvaamaan eläinkokeet kokonaan muilla menetelmillä.

Vuonna 2012 Cruelty Free International (entinen British Union for the Abolition of Vivisection, BUAV) perusti kansainvälisen järjestön vastustamaan eläinkokeita. Järjestö kampanjoi aktiivisesti ja eläinkokeettomuus alkoi saada jalansijaa kosmetiikkateollisuudessa. Cruelty Free International alkoi sertifioida eläinkokeista vapaata kosmetiikkaa. Tästä alkoi Leaping Bunny sertifikaatin historia.

Eläinkokeiden tilanne nykyisin

Nykyisin Leaping Bunny on tunnettu ympäri maailman. Se on ainoa kansainvälinen eläinkokeita vastustava sertifikaatti. Cruelty Free Internationalin toiminnan ansiosta kosmetiikan ja kodinhoidon kemikaalien eläinkokeet ovat kiellettyjä Euroopan Unionin alueella, Intiassa, Israelissa sekä Norjassa. Valitettavasti esimerkiksi USA tukee edelleenkin eläinkokeita. USA:n elintarvike- ja lääkevirasto FDA ei ole katsonut tarpeelliseksi vähentää eläinten kärsimyksiä koe-eläiminä. Myös sellaiset suuret kosmetiikan kuluttajat kuten Australia ja Kiina pitäisi saada mukaan turvaamaan eläinten oikeuksia.

Tämä on varsin valitettavaa. Siksi Cruelty Free Internationalilla onkin runsaasti töitä jäljellä eläinkokeiden lopettamiseksi.

Miksi tuotteita testataan eläinkokein?

sertifikaatit-tutuiksi
Kuva Sandy Millar on Unsplash

Eläinkokeiden historia juontuu 30-luvulle. Silloin kehitettiin erittäin tehokas lääke vakavaan ihon streptokokkitulehdukseen. Lääke oli toki toimiva mutta niin myrkyllinen että yli 1000 ihmistä menetti sen ansiosta henkensä. Tapauksen johdosta määrättiin kaikki lääkkeet ja kemikaalit testaamaan ensin eläimillä. Vasta sitten ne voitiin laskea markkinoille. Nykyisin USA:ssa ei ole pakollista testauttaa mitään kosmetiikkaa tai kodinhoidon kemikaalia eläimillä.

Mitä kosmeettisten- ja kodinhoitotuotteiden eläinkokeet käytännössä tarkoittavat?

Kosmetiikan ja kodinhoidon kemikaaleja testataan aina kun niihin ilmestyy uusi kemikaali. Uusia kemikaaleja otetaan nykyisin käyttöön lähes liukuhihnalta. Vaikka tuote olisi muuten ihan sama pitää tämän yhden ainesosan takia testata koko tuote uudelleen. Se tarkoittaa jopa 1400 eläimen kuolemaa.

Rottia käytetään yleisesti koe-eläimenä testattaessa kemikaalien imeytymistä ihoon ja sitä kautta elimistöön. Myös marsut ja muut jyrsijät joutuvat usein koe-eläimeksi.

Eläinkokeissa testataan ainakin seuraavia asioita

 • Kemikaalin imeytymistä ihon läpi
 • Kemikaalin mahdollista herkistävyyttä
 • Kemikaalin toksisuutta
 • Kemikaalin syövyttävyyttä ja ärsyttävyyttä
 • Hormonaalisia haittavaikutuksia

Mitä vaihtoehtoja on eläinkokeille?

leaping-bunny-sertifikaatti
Kuva Noah Silliman on Unsplash

Tuotteita ja niiden ainesosia ei ole välttämätöntä testata eläinkokeilla. Jokainen valmistaja tietysti haluaa tutkia tarkoin tuotteensa turvallisuuden. Käyttämällä sellaisia ainesosia, jotka ovat jo testattu, vältetään uusien koe-eläinten joutuminen testausprosessiin.  Valmiiksi testatuista ainesosita on jo olemassa luettelo. Niitä on noin 5000.

Testit voidaan myös suorittaa vain koeputkessa eli ”in vitro”. Näin eläin ei joudu kärsimään.

Eläinkokeita voidaan nykyisin suorittaa myös keinoiholla. Tällaiset testausmenetelmät ovat yleistymässä. Keinoiho antaa jopa luotettavamman testituloksen kuin koe-eläimillä testaaminen.

Kolmen R:n malli

Kolmen R:n malli tulee englanninkielisistä sanoista Reduction, Refinement, Replacement. Kolmen R:n mallia noudatetaan yleisesti eläinkokeita suorittavissa laboratorioissa.

 • Reduction: Vähennetään eläinkokeisiin osallistuvien eläinten määrää.
 • Refinement: Pyritään minimoimaan eläimille aiheutuva kipu ja kärsimys tarkentamalla testejä oikein.
 • Replacement: Etsitään korvaavia testausmenetelmiä eläinkokeille.

Mitä Leaping Bunny logo kertoo tuotteesta?

leaping-bunny-sertifikaatti
Kuva Gavin Allanwood on Unsplash

Leaping Bunny logo on Cruelty Free International: in ylläpitämä. Sen saadakseen Cruelty Free International on asettanut tiukat ehdot. Leaping Bunny on yrityskohtainen. Jos yksikin tuote yrityksen tuotannosta ei läpäise kriteeriä, häviää Leaping Bunny logo kaikista tämän yrityksen tuotteista.

 1. Tuotetta valmistava yhtiö ei saa tehdä itse eläinkokeita. Yhtiö ei saa myöskään ostaa eläinkokeita muilta eikä käyttää muiden testaamia tuotteita. Eläinkokeettomuus koskee sekä lopputuotetta että yksittäisiä ainesosia.
 2. Yritys ei saa ostaa mitään ainesosia sellaisilta yrityksiltä, jotka käyttävät joissakin tuotteissan eläinkokeita. Tämä sääntö pätee, vaikka yritys ei olisikaan ostamassa eläimillä testattuja ainesosia.
 3. Yritys ei saa ostaa mitään ainesosia sellaiselta valmistajalta, joka suorittaa alihankintaa koe-eläimillä testaavalta yritykseltä. Tämä sääntö pätee silloinkin, kun kyseessä ei ole koe-eläimillä testatut tuotteet.
 4. Yrityksen on perustettava toimittajien seurantajärjestelmä, jolla se voi seurata kaikkia toimittajiaan sekä heidän alihankkijoitaan eläinkokeiden varalta. Seurantajärjestelmän luomiseen on olemassa tiukat säännöt ja menettelytavat.
 5. Yritys ei saa sallia, että ulkomainen viranomainen tekee eläinkokeita heidän tuotteillaan.
 6. Cruelty Free International tarkastaa yrityksen toiminnan vuosittain.

Cruelty Free International on tarkoin määrittänyt mitä tarkoitetaan eläinkokeella. Määritelmä sulkee pois kaikki muut kuin täysin vapaaehtoiset ihmiset.

Kyseiset vaatimukset eivät koske eläinkokeita silloin, jos jokin ainesosa on testattava lain vaatimuksesta tai testausta ei ole suoritettu kosmetiikka- tai kotitalouden kemikaalin turvallisuuden testaamiseksi. Itse en ymmärrä miksi tässä on tällainen kohta. Toisaalta mikään laki ei vaadi Suomessa kosmetiikan ainesosien testaamista nimenomaan eläimillä.

Leaping Bunnyn ehdot ovat kattavat

loikkiva-pupu
Kuva Nick Fewings on Unsplash

Leaping Bunny logoa ei siis voi saada tuotteisiin kevyin perustein. Myös alihankkijoiden alihankkijat tarkastetaan huolellisesti. Juuri tästä syystä Leaping Bunny on osoittautunut hyvin luotettavaksi merkiksi.

Vaikka tuotteessa olisi maininta ”Ei testattu eläimillä” se ei silti kerro niin paljon kuin Leaping Bunny logo. Vaikka kyseistä tuotetta ei olisikaan testattu, voi siihen käytetyt raaka-aineet olla eläinkokein testattuja.

Totta on että kaikki vanhat raaka-aineet ovat joskus aikoinaan testattu eläinkokein. Jopa vesi on testattu. Sellaista ainetta ei siis olekaan joka olisi täydellisesti eläinkoe vapaa. Leaping Bunny logon säännöt ja vaatimukset ovat kuitenkin tarpeeksi kattavat estämään eläinten turhan kärsimyksen.

Eläinkokeet ovat pakollisia esimerkiksi Kiinassa. Tämä on johtanut siihen, että suuret brändit eivät ole saaneet lainkaan Leaping Bunny logoa tuotteisiinsa. Koska isot brändit haluavat myydä myös Kiinassa, heidän on testattava tuotteensa eläimillä. He ovat vedonneet siihen, että he testaavat vain Kiinassa myytävät tuotteet. Kiinalaiset ovat myös ehdottaneet että he testaavat itse kyseiset tuotteet. Tällaista venkoilua ei ole hyväksytty ja Leaping Bunny logo on heiltä siksi evätty.

Olen esitellyt aikaisemmin jo kolme ekosertifikaatia. Tutustu myös niihin!

Ostatko sinä mieluiten tuotteita, joissa komeilee Leaping Bunny logo? Kommentoi tuohon alle!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.