Mitä ekosertifikaatit meille kertovat ja voiko niihin luottaa? Tässä postaussarjassa kerron sinulle yhdestä ekosertifikaatista kerrallaan. Tällä kertaa olen valinnut tarkastelun kohteeksi meille useimmille tutun sertifikaatin joka on Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki.

Kuten mainitsin, ekosertifikaatteja on olemassa aivan valtaisa määrä. Perehdytän sinut yhteen sertifikaatiin kerrallaan. Olen valinnut tähän sarjan ensimmäiseen postaukseen Suomen tunnetuimman ja käytetyimmän sertifikaatin joka on Phjoismainen ympäristömerkki.

pohjoismainen-ymparistomerkki
Pohjoismainen ympäristömerkki Kuva joutsenmerkki.fi sivuilta

Pohjoismainen ympäristömerkki

Pohjoismainen ympäristömerkki on sama merkki kuin vanha Joutsenmerkki. Sertifikaatissa komeilee Suomen kansallislintu, laulujoutsen. Sertifikaatti perustettiin jo vuonna 1989. Pohjoismainen ympäristömerkki on käytössä kaikissa Pohjoismaissa.

Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki ei ole mikään varsinainen ekomerkki siinä merkityksessä kuin monet kuluttajat ymmärtävät ekomerkin. Tuotteilta ei edellytetä varsinaisesti luonnonmukaisuutta eikä luomutuotantoa. Pohjoismaista ympäristömerkkiä kantavat tuotteet voivat siis olla synteettisistä materiaaleista valmistettuja ja sisältävän myös synteettisiä kemikaaleja.

Pohjoismainen ympäristömerkki ei silti ole yhtään turha merkki. Se kattaa nimittäin erittäin laajan valikoiman tuotteita. Pohjoismainen ympäristömerkki sertifioi esimerkiksi kodinkoneita, leluja, ravintoloita sekä rakentamista ja vaikkapa autonrenkaita. Voit siis etsiä Pohjoismaista ympäristömerkkiä aina kun ostat mitä tahansa palvelua tai tuotetta. Tällaista sertifikaatia ei siis kannata väheksyä.

Pohjoismainen ympäristömerkki voidaan antaa sekä tuotteille että palveluille

Pohjoismainen ympäristömerkki on hyvin tunnettu ja yleisesti arvostettu merkki Pohjoismaissa. Se on huomattavasti suositumpi ja tunnetumpi meillä kuin esimerkiksi EU:n ylläpitämä EU-Kukka eli EU:n lanseeraama koko Euroopan yhteinen ympäristömerkki.

Suomessa Pohjoismaisen ympäristömerkin hallinta on Ympäristömerkintä Suomi Oy:lla. Samainen yritys hallinnoi myös EU-ympäristömerkkiä Suomessa. Ympäristömerkintä Suomen omistaa Suomen valtio.

Pohjoismaista ympäristömerkkiä ei ole helppo saada. Monelle pienelle yritykselle suurimmaksi esteeksi muodostuu hinta. Jos yrityksen toimintamallit, logistiikka sekä käytettävät materiaalit auditoidaan perusteellisesti, se varmasti maksaa.

Pohjoismaista ympäristömerkkiä ei ole helppo saada

Toinen yhtä merkittävä este on tieto-taidon puuttuminen. Ympäristömerkin hakemiseksi täytettävät kaavakkeet ja kyselyt ovat hyvin kattavia ja monimutkaisia. Pienyrityksillä vain harvoin on kykyä ja edellytyksiä täyttää asianmukaisesti hakukaavakkeita ilman palkattua konsulttia. Konsultteja tietysti on mutta heidän palvelunsa maksavat paljon. Tämä kannattaa muistaa erityisesti pienten, käsipaja-tyyppisten valmistajien kohdalla. Pohjoismaisen ympäristömerkin puute ei välttämättä kieli tuotteen tai palvelun epäekologisuudesta.

Miten tuote tai palvelu voi saada Pohjoismaisen ympäristömerkin

Hakemuksessa arvioidaan ensiksi tuotteen mahdollisuudet saada Joutsenmerkki. Tuotteessa tulee olla selkeästi vähemmin ympäristövaikutuksia verrattuna vastaaviin muihin tuotteisiin. Tuotteiden ja palveluiden kohdalla selvitellään myös sitä, onko ympäristöhaittoja mahdollista myös vähentää. Tuotteen tai palvelun kelpoisuutta arvioitaessa mietitään myös Joutsenmerkin positiivista vaikutusta myyntiin.

Vasta perusteellisen harkinnan jälkeen alkaa varsinainen sertifiointi. Sertifioinnin suorittaa asiantunteva raati. Tuotetta tai palvelua arvioidaan monelta eri kantitla koko tuotteen elinkaaren ajan.

Valmistusmateriaalit

Tuotteen valmistusmateriaalien tulee läpäistä eettinen arvio. Valmistusmateriaaleilta edellytettään myös ympäristöystävällisyyttä. Pohjoismainen ympäristömerkki edellyttää huomattavasti tiukempia määräyksiä raaka-aineiden valinnassa kuin paikallinen tai EU-lainsäädäntö.

Tuotanto-oloja arvioidaan tarkasti. Tuotannossa mukana olevien yritysten tulee noudattaa ILO:n standardeja palkkauksessa sekä työoloissa. Henkilökunnalle tulee maksaa asiallinen palkka eikä lapsityövoimaa suvaita lainkaan. Työskentelyolosuhteiden tulee olla asianmukaiset.

Pohjoismaista ympäristömerkkiä ei saa pysyvästi voimaan tuotteelle tai palvelulle

Pohjoismainen ympäristömerkki on voimassa noin 4-5 vuotta kerrallaan. Valintakriteerit muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Siksi merkkikään ei ole voimassa kuin rajoitetun ajan.

Pohjoismaista ympäristömerkkiä käyttävät hyvin monet ja toisistaan poikkeavat tuotteet ja palvelut. Autonrenkaat, pesuaineet sekä jopa omakotitalot ovat saaneet Joutsenmerkin Suomessa. Kaikilla toimialoilla on tarkkaan harkitut ja täysin yksilölliset kriteerit ympäristömerkin saamiseksi. Nämä kaikki kriteerit ovat hyvin selkeästi kenen tahansa saatavilla Joutsenmerkin sivuilta.

Pohjoismainen ympäristömerkki on hyödyllinen silloin, kun haluaa vertailla esimerkiksi eri kodinkoneiden ympäristövaikutuksia. Ilman ympäristömerkkiä oleva kodinkone tuskin täyttää samojaympäristökriteerejä kuin sertifioitu tuote.

Esimerkkejä Joutsenmerkityistä tuotteista

Kosmetiikka

Kosmetiikassa Pohjoismainen ympäristömerkki ei edellytä luonnonkosmetiikkatasoista tuotetta. Pohjoismaista ympäristömerkkiä kantavissa tuotteissa saa käyttää synteettisiä ainesosia. Kaikki Pohjoismaista ympäristömerkkiä kantavat tuotteet ovat kuitenkin vapaita MI-säilöntäaineista (metyyli-isotiatsolinoni ja metyylikloori-isotiatsolinoni), nanomateriaaleista sekä muovista ja monesta muusta haitallisesta kemikaalista. Esimerkiksi hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit aurinkotuotteissa ollaan nyt kieltämässä EU:ssa. Joutsenmerkkituotteissa niitä ei ole sallittu vuosiin. Joutsenmerkki on selkeästi edelläkävijä tuoteturvallisuudessa.

Myös hajusteille on asetettu Joutsenmerkkituotteissa rajoituksia. Vauvoille suunnatut tuotteet tulee olla hajustamattomia, mikä on todella iso plussa. Myös iso joukko muita haitalliseksi todettuja kemikaaleja on kielletty tuotteissa, joilla on pohjoimainen ympäristömerkki.

Kodinkoneet

Kodinkoneiden ympäristövaikutusta arvioidaan hyvin monipuolisesti esimerkiksi melutason, energiankulutuksen ja vedenkulutuksen suhteen. Kodinkoneet ovat myös läpikäyneet puolueettomat testit eli kaikki ei ole vain valmistajan väittämien varassa.

Lattianpäällysteet

Kaikille kriteerit täyttäville sisäkäyttöön tarkoitetuille lattiapäällysteille voidaan myöntää Pohjoismainen ympäristömerkki. Jos olet aikeissa rempata kotiasi, kannattaa kiinnittää huomiota lattiamateriaalien sertifiointiin.  Pohjoismainen ympäristömerkki takaa sertifioiduille lattiamateriaaleille paremman ympäristöystävällisyyden kuin ilman sertifikaattia oleville tuotteille. Minusta hienointa on että tuotteiden auditointi kattaa tuotteen koko elinkaaren. Esimerkiksi puumateriaalin on oltava peräisin kestävän tuotantotavan mukaisesti ksvatetusta metsästä. Ja kun lattia on elinkaarensa päässä, myös sen turvallinen hävittäminen on mietitty.

Kestävä metsätalous on kuitenkin kuin veteen piirretty viiva. Mitä se loppupeleissä pitääkään sisällään? Haluaisin tietää tarkemmin miten Pohjoismainen ympäristömerkki suhtautuu pohjolan metsien avohakkuisiin. Sademetsien tuhoamista tämä kyseinen sertifikaati ei kuitenkaan salli.

Lelut

Pohjoismaisen ympäristömerkin voi hakea myös leluille. Joutsenmerkin voi saada niin muovileluille, puuleluille tai vaikkapa mekaanisille leluille. Leluissa on erityisen tärkeää että materiaalit ovat turvallisia. Tähän Pohjoismainen ympäristömerkki kiinnittää erityistä huomiota. Taaperoille ja vauvoille tarkoitetuissa leluissa tämä asia vielä korostuu. Kaikki pienimmille lapsille tarkoitetut lelut nimittäin päätyvät aina suuhun imeskeltäviksi. Siksi kannattaa etsiä pikkuiselle lelu, jossa on Joutsenmerkki.

Siivouskemikaalit

Pesu-ja puhdistusaineet ovat jaettu moneen eri ryhmään. Esimerkiksi käsitiskiaineet ovat oma ryhmänsä. Puhdistusaineet jaetaan edelleen ammattikäyttöön tarkoitettuihin sekä kotitalouksiin tarkoitettuihin tuotteisiin ja nämä jakaantuvat kaikki käyttökohteiden mukaan. Kaikki eri ryhmät löytyvät helposti Joutsenmerkki sivuilta ja niihin liittyvät kriteerit ovat suomenkielellä luettavissa.

Joutsenmerkin omaavat pesuaineet eivät saa sisältää esimerkiksi mikromuoveja. Siksi on hyvin tärkeää muistaa katsoa seuraavalla kerralla pesuainepullon etikettiä. Vaikka kuluttajille ei ilmoiteta täydellistä pesuaineiden INCI-listaa, voit olla varma että Joutsen-merkki tuotteissa ei ole mikromuoveja. Myös suurelle osalle muita haitalliseksi ilmoitettuja aineita ei Joutsenmerkkituotteeseen saa sisältyä.

Esimerkkejä Joutsenmerkittyistä palveluista

Hotellipalvelut

Hotellipalveluissa ympäristömerkki pureutuu etenkin jätteen tuottamiseen. Mielenkiintoista on myös se, että Joutsenmerkityn hotellin ravintolassa tulee olla aina tarjolla myös kasvisruokaa. Koska hotelli- ja ravintolatoiminta on hyvin monivaiheista toimintaa ovat valintakriteeritkin varsin mutkikkaat. Pääperiaatteena on kuitenkin kulutuksen ja jätteen vähentäminen sekä hiilijalanjäljen pienentäminen yleensäkin.

Siivouspalvelut

Ympäristömerkityt siivouspalvelut voivat käyttää vain ympäristömerkittyjä pesuaineita ja niitäkin säästeliäästi. Muistathan että ympäristömerkityissä pesuaineissa ei saa käyttää mikromuoveja. Tämäkin on yksi tärkeä kriteeri siivousliikkeen valinnassa. Myös logistiikka sekä henkilökunnan asianmukainen koulutus ovat huomioitu ympäristämerkkiä kantavissa yrityksissä.

Pohjoismainen ympäristömerkki on eräs tärkeimmistä ekomerkeistä

Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin arvo pohjautuu sen yleisyyteen ja kattavuuteen. Niin monet eri tuotteet voidaan sertifioida Joutsenmerkillä. Arvostan myös sitä, että Pohjoismainen ympäristömerkki ei ole kaupallistunut vaan sitä hallinnoi Suomessa Suomen valtion omistama taho. Näin merkki pysyy mahdollisimman riippumattomana.

Tässä oli pääpiirteittäin Pohjoismaisen ympäristömerkin faktat. Löydät todella paljon lisää tietoa merkistä vierailemalla heidän sivuillaan.

Kiitos todella paljon mielenkiinnosta ja siitä että jaksoit lukea blogiani.

Löytyykö sinulta kotoa tuotteita joissa on Pohjoismainen ympäristömerkki? Kerro mitä Joutsenmerkki-tuotteita tai kenties palveluita olet käyttänyt!

Ota osaa keskusteluun

2 kommenttia

  1. Hyvä että tämmöisiä merkkejä on mitkä ovat perinteikkäitä ja niiden kohdalla tietää heti mitä saa. Itselleni tärkein asia joutsenmerkissä on lupaus ympäristön huomioinnista. Olisi hyvä jos saataisiin vielä näkyvämmäksi myös vaarallisten aineiden käyttö ja se missä niitä käytetään, säilytetään ja kuljetetaan.

    1. Hei Bea
      Totta! Joutsenmerkki on hyvin tärkeä merkki joka kattaa valtavan määrän tuotteita. Eihän Joutsenmerkki mikään ekomerkki ole mutta kuluttaja voi olla varma että tuotteet ovat turvallisia käyttää. Sehän on kuitenkin hyvin tärkeä asia.
      T Outi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *