ECOCERT-merkki on hyvin tunnettu ympäristömerkki. Se on maailman suurmpia ekologisten tuotteiden sertifioijia. ECOCERT-merkki esiintyy suuressa osassa ekokauppojen kemikaalituotteita. Mitä ECOCERT merkki ptää sisällään ja miten se eroaa esimerkiksi Joutsenmerkistä ja EU Kukasta?

ECOCERT on varsinainen ekomerkki sillä se edellyttää että tuote on valmistettu vähintään 95% luonnollista alkuperää olevista ainesosista. Sertifikaatti myönnetään rajoitetuksia ajaksi. Voimassaoloaikana valmistaja suostuu siihen että ECOCERT saa vapaasti tarkastaa ja seurata tuotteen valmistusprosesseja.

ECOCERT sertifikaatti on ranskalainen ekomerkki joka on levinnyt ympäri maailmaa. Vaikka ECOCERT on nykyisin maailmanlaajuinen organisaatio, toimii sen pääkonttori edelleen Ranskassa. Se luotiin alunperin jo vuonna 1991 luonnollista alkuperää olevien maataloustuotteiden sertifioimiseksi. Jo silloin ECOCERT tarkasti ja hyväksyi luonnonmukaista maataloustuotantoa mutta vain Ranskassa.  Toiminta laajeni kuitenkin nopeasti ensin Portugaliin ja sieltä Kolumbiaan, Kanadaan, Japaniin ja  Saksaan. Vähitellen ECOCERT tunnettiin maailmanlaajuisesti.

ECOCERT on luotettava ja arvostettu sertifikaatti

ECOCERTIN arvostuksesta kertoo sekin että merkkiä väärennetään ja käytetään väärin perustein jatkuvasti. Lue www.ecocert.com sivuilta mitkä yritykset eivät ole oikeutettuja käyttämään ECOCERT logoa vaikka se heidän tuotteissaan esiintyykin.

ECOCERT on pysynyt vuosikymmenten ajan hyvin riippumattomana yrityksenä. Siksi se onkin arvostettu ja luotettava ekomerkki.

ECOCERT laajeni 2000-luvulla sertifioimaan myös luonnonkosmetiikkaa sekä luonnonmmukaisia siivouskemikaaleja. Nykyisin sertifioitavia tuotteita ja järjestelmiä on tullut paljon lisää.

ECOCERT merkin alla toimii myös monelle hyvin tuttu COSMOS ympäristömerkki. ECOCERT on yksi COSMOS-merkin perustajista. COSMOS noudattaa samoja standardeja kuin ECOCERT sertifikaatti. Kirjoitan COSMOS merkistä oman jutun myöhemmin.

Mitkä tuotteet voivat saada ECOCERT sertifikaatin

ECOCERT käsittelee tuotteita hyvin kattavasti tuoteryhmittäin. Tuoteryhmät jakaantuvat hyvin moneen pienempään alaryhmään. Tuotteiden kaikki ainesosat validoidaan erikseen. Näin ECOCERT standardi kattaa varsin laajasti eri tuottajia sekä raaka-aineita.

ECOCERT:in päätoimialat

 • Luomuviljely
 • Maatalouden lannoitteet
 • Luonnonkosmetiikka
 • Ecoproducts joka tarkoittaa siivouskemikaaleja, tekstiilejä, hajusteita ja monia muita tuoteryhmiä
 • Raaka-aineiden validointi
 • Ympäristö, ympäristöjohtamisen sertifiointi
 • Ilmastonmuutos; ECOCERT tukee niitä yrityksiä jotka haluavat ponnistella ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.
 • Reilukauppa (EFT, Ecocert Fair Trade)
 • Laatu ja turvallisuus;Turvallisuus- ja laatujärjestelmien sertifiointi. Tämä hyödyttää etenkin EU:n ulkopuolelta tulevien ekotuotteiden pääsyä EU:n markkinoille.

ECOCERT on sertifiointilaitos

ECOCERT on täyden palvelun sertifiointilaitos josta voi hakea myös muita sertifikaatteja. Tuotteet, palvelut sekä muut sertifioitavat kokonaisuudet ovat hyvin erilaisia. Sertifiointikäytännötkin ovat jokaisen tuoteryhmän kohdalla omansa. ECOCERT myöntää 9 erilaista sertifikaattia joista osa on ECOCERT standardien mukaisia ja osa jonkun muun tahon kehittämiä standardeja.

 • Luomuviljely
 • Luonnonkosmetiikka ja luomukosmetiikka
 • Luonnolliset ja luonnonmukaiset tekstiilit
 • Luonnonmukaiset ja luomupesuaineet
 • IF S Food Elintarvikkeet
 • GLOBAG.AB Elintarviketurvallisuus
 • ISO 26000 Yhteiskuntavastuu
 • PEFC Puun alkuperäseuranta
 • VCS (ilmastosertifikaatti)

ECOCERT:in itse kehittämät standardit ovat

 • EFT (Ecosert Fair Trade) eli ECOCERT Reilu Kauppa
 • Luonnolliset puhdistusaineet
 • Luonnolliset ja luomuhajuvedet
 • Luonnonmukaiset lannoitteet
 • Eve (Ekologiset viheralueet)
 • Vesikasvien ympäristöystävällinen tuotanto (spiruliina levä)

ECOCERT sertifikaatti on hyvin kattava

Olet varmasti huomannut ekopesuainepulloissa ECOCERT sertifikaatin. Se kertoo siitä että kyseinen tuote on sertifioitu ECOCERT standardien mukaisesti. Sen valmistusprosessit, raaka-aineet ja tuotantoprosessit ovat käyneet läpi validointiprosessin. Sertifikaatti on tuotekohtainen eli valmistajalla voi olla myös tuotteita joilla ei ole ECOCERT sertifikaattia.

ECOCERT sertifikaatti voidaan kuitenkin hakea myös koko tuotantolaitokselle. Esimerkiksi kosmetiikkaa valmistava tehdas voi saada ECOCERT sertifikaatin. Tehtaan valmistamille tuotteille ECOCERT sertifikaatin saaminen on silloin helpompaa.

ECOCERT sertifioi myös reilunkaupan tuotteita. Reilu Kauppa tarkoittaa yleensä hyvin pieniä tuottajia kehitysmaissa. Heillä ei ole varaa hankkia kalliita sertifikaatteja. Myös osaaminen painottuu pitkälti käsityöläisyyteen ja kielitaito on heikko. Pienen kehitysmaatuottajan sertifiointiprosessi hoituu siksi aivan omaa polkua pitkin. Heidän tuotteensa ovat usein todella laadukkaita. Tunnetulla sertifikaatilla tuotteisiin saadaan myös uskottavuutta länsimaisissa kaupoissa.

ECOCERT sertifikaatin voi siis saada toiminnan mille osa-alueelle tahansa. Osalla yrityksistä on ECOCERT sertifikaatti monella osa-alueella. Tämä edistää tuotteiden markkinointia. Myös yrityksen brändi tulee selkeämmäksi. Yritys mielletään vakavasti otettavaksi luonnonmukasten tuotteiden valmistajaksi.

Mitä vaaditaan jotta tuotteelle myönnetään ECOCERT sertifikaatti

Jotta tuote voidaan ECOCERT sertfioida tulee sen täyttää tietyt kriteerit. Kriteerit vaihtelevat tietysti sen mukaan mikä tuotekategoria on kyseessä. Seuraavaksi esittelen muutaman kiinnostavimman kategorian kriteereineen.

Siivoukseen liittyvät kemikaalit

ECOCERT edellyttää aivan ensiksi tietyt perusperiaatteet siivoukemikaaleille. Niiden on säästettävä luonnonvaroja, annettava riittävästi tietoa kuluttjalle (INCI) ja vähennettävä jätettä sekä tuotannon päästöjä.

ECOCERT sertifikaatin siivouskemikaaleille myönnetään kahdella eri tasolla “Natural Detergents level” joka tarkoittaa luonnollista alkuperää olevaa pesuainetta.

“Natural Detergents made with Organic level” taas puolestaan tarkoittaa luomutasoisista luonnonraaka-aineista valmistettua pesuainetta.

Luonnolista alkuperää olevilta pesuaineilta vaaditaan seuraavaa;

 • Kaikkien ainesosien alkuperä tulee selvittää, 95% tulee olla luonnonmukaisia raaka-aineita. 5% voi olla myös synteettistä alkuperää.
 • Tuotteessa ei tarvitse olla lainkaan luomuainesosia
 • Lopputuotteessa ei saa olla vaarallisia kemikaaleja eikä se saa aiheuttaa normaalisti käytettynä minkänlaisia riskejä.

Luomu-tasoisilta pesuaineilta vaaditaan seuraavat asiat;

 • Kaikkien raaka-aineiden alkuperä pitää selvittää ja niistä 95% vähintään tulee olla luonnollisia.
 • !0% kaikista raaka-aineista tulee olla luomua
 • Lopputuotteessa ei saa olla vaarallisia kemikaaleja eikä se saa aiheuttaa terveydelle tai ympäristölle haittaa normaalisti käytettynä.

Molemmilta pesuaineryhmiltä vaaditaan läpinäkyvyyttä tiedottamisessa

Kaikki luonnollista alkuperää olevat ainesosat sekä luomuainesosat on ilmoitettava täydellisesti kuluttajalle. EU ei vaadi tällaista läpinäkyvyyttä siivouskemikaalien kohdalla.

Ainesosat pitää ilmoittaa kuluttajalle tyhjentävästi prosenttiosuuksina. Ainesosaluettelon ei tarvitse välttämättä olla pakkauksessa. Se voi olla myös yrityksen nettisivuilla.

Huomaa että 5% tuotteesta voi olla myös synteettistä alkuperää ja näitä ainesosia ei tarvitse ilmoittaa. Monet merkit kuitenkin ilmoittavat kaikki käyttämänsä ainesosat läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Sinun kannattaakin tarkistaa seuraavalla kerralla pesuaineostoksilla onko luonnonpesuainepakkauksessa tuo mystinen 5%.

Säännölliset, vuosittaiset ECOCERT tarkastukset koko tuotantoketjulle

ECOCERT tarkastaa säännöllisesti joko vuosittain tai puolivuosittain koko tuotteen tuotantoketjun. Tuotantoketjun tulee siis noudattaa ECOCERT standareja jotta tuote saisi pitää sertifikaatinsa.

Tarkastuksissa seurataan energiankulutusta totanon kaikissa vaiheissa. Myös vedenkultus sekä jäteasiat ovat keskeisiä tarkastuksen kohteita.

ECOCERT sivuilla on erittäin tarkat määritelmät siivouskemikaaleille. Niihin voit tutustua vaikkapa täällä http://www.ecocert.com/en/natural-detergents/index.html

Luonnolliset ja luomutuoksut

Kodeissa käytettävät tuoksukynttilät ja muut hajusteet voivat saada ECOCERT sertifikaatin. Sertifikaatin myöntämisperusteet ovat kuta kuinkin samat kuin pesuaineille.  Hajusteiden pitää säästää luonnonvaroja, kuluttajan suuntaan tulee olla avoin ja läpinäkyvä, jätteet ja teollisuuden päästöt tulee olla tiuksati hallinnassa.

Hajusteet jaetaan kahteen tasoon; luonnonmukaisiin hajusteisiin ja luomuhajusteisiin.

Luonnonmukaisilta ECOCERT hajusteilta vaaditaan seuraavat asiat:

 • Kynttilät ja tuoksut pitää olla 100% luonnollista alkuperää. Synteettisiä ainesosia ei saa olla lainkaan mukana.
 • Luomuainesosia ei tarvitse olla tässä taossa mukana yhtään
 • Jos tuotteen kaavaan kuuluu alkoholi, sen ei tarvitse olla luomua.

Luomutasoisilta hajusteilta ja kynttilöiltä edellytetään seuraava:

 • 100% ainesosista tulee olla luonnollista alkuperää. Synteettisiä ainesosia ei siis saa olla lainkaan.
 • Vähintään 10% aineksista pitää olla luomutuotettuja.
 • Jos tuote sisältää alkoholia on sen oltava luomutuotettua.
 • Vähintään 95% ainesosista tulee olla peräisin kasveista.
 • Jos tuotteeseen kuuluu ainesosana alkoholi, sen tulee olla luomutuotettua

Kummaltakin hajuste- ja tuoksukynttiäryhmältä vaaditaan lisäksi läpinäkyvyyttä

Tuotteitten ainesosat tulee ilmoittaa kokonaisuudessaan kuluttajalle prosenttiosuuksina. Myös allergeenit tulee ilmoittaa jos niiden pitoisuus ylittää 0,01%. Luonnolliset ja luomuainesosat tulee eritellä niin että kuluttaja voi todeta mitkä ainesosita ovat luomutuotettuja.

ECOCERT tarjoaa sertifioiduille hajusteille hajusteille oman logonsa.

ECOCERT vuosittaiset tarkastukset koko tuotantoketjulle

ECOCERT tarkistaa vuosittain tai puolivuosittain koko tuotantoketjun. ECOCERT edellyttää järjestelmää jolla se voi seurata milloin vain tuotteen jokaista vaihetta raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi. ECOCERT tekee tarkastukset joko vuosittain tai puolivuosittain.

Tuotantoketjun yrityksiltä vaaditaan energian kulutuksen, vedenkäytön sekä jäteasioiden ympäristöä huomioonottavaa järjestelmää. Näiden kaikkien asioiden on myös kehityttävä koko ajan ympäristölle positiiviseen suuntaan.

Hajusteet ovat yksi kaikkein väärennetyimmistä tuoteryhmistä. Siksi näen ECOCERT sertifikaatin erittäin tarpeelliseksi juuri hajusteiden sertifioimisessa. Koska koko tuotantoketju tarkistetaan on uhanalaisten kasvien käyttäminen hajusteena hyvin vaikeaa ellei mahdotonta.

Tässä oli ECOCERT sertifikaatti esiteltynä niin yksinkertaisesti kuin mahdollista. Kiitos, että innostuit lukemaan kirjoitukseni!

Jos sinulla heräsi jotain ajatuksia ECOCERT ympäristömerkistä kirjoita kommenttisi alla olevaan kenttään!

Ota osaa keskusteluun

2 kommenttia

 1. Hei!
  Mietin että voiko Ecocert-sertifikaatin (plus vielä Cosmos-sertifikaatin) saaneessa kosmetiikassa/pesuaineissa olla synteettisiä hajusteita? En haluaisi tuotteita jotka sisältävät niitä mutta tästä on vähän vaikea päästä perille.

  1. Hei Veera
   Synteettisiä hajusteita ei hyväksytä Ecocertissa eikä Cosmoksessa. Ecosertissa voi kyllä olla synteettistä tensidiä kuten SLS mutta ei Cosmos sertifioidussa.
   Terveisin Outi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *