Useimmat ihmiset eivät tiedä miten heidän omistamiensa kultakorujen kulta on tuotettu. Tämä on aivan ymmärrettävää, sillä kullan tuotannon yllä on leijunut ihmeellinen salaisuuksien verho. Tiesitkö että kultakaivokset voivat saastuttaa juomavedet ja pilata koskemattoman luonnon sadoiksi, ellei tuhansiksi vuosiksi. Kullantuotantoa varjostavat mittavat eettiset ongelmat. Kaivostoimintaan liitetään sellaiset myrkylliset kemikaalit kuten arseeni, syanidi ja elohopea. Tiesitkö että yksi kultasormus tuottaa 20 tonnia vaarallista jätettä, joka jää ympäristöön pitkiksi ajoiksi. Mitä on ekologisesti tuotettu kulta? Tässä artikkelissa pureudumme tarkemmin kullan tuotannon ongelmiin sekä etsimme vaihtoehtoja likaiselle kullalle.

ekologinen-kulta
Photo by Joeyy Lee on Unsplash

Kultaa käytetään moneen eri tarkoitukseen

Kulta on kaunis ja taipuisa metalli, josta on helppo työstää koruja. Kullan tärkein tehtävä on kuitenkin pankkimaailmassa. Epävarmoina aikoina varakkaat ihmiset sijoittavat rahansa kultaan. Aikoinaan myös valtioiden valuutta oli sidottu kultakantaan.

Kulta johtaa hyvin sähköä. Siksi sitä löytyy pieniä määriä monesta sähkölaitteesta. Esimerkiksi matkapuhelimet sisältävät 0,034 grammaa kultaa. Pelkästään kullan takia matkapuhelimet tulisi aina kierrättää asianmukaisesti.

Kulta ei ole mitenkään välttämätöntä. Mikään toiminto maailmassa ei välttämättä tarvitse kultaa. Ilman kultaa maailma pyörisi aivan mainiosti. Siksi kullantuotannon aiheuttamat eettiset- ja ympäristöongelmat eivät ole mitenkään perusteltuja.

Miten kultaa tuotetaan?

Olet varmasti nähnyt romanttisia kuvia Lemmenjoen kullanhuuhdonnasta. Kullanhuuhtojat etsivät pienillä vaskooleilla kultahippuja hiekan seasta kuin neulaa heinäsuovasta. Tämä ei ole enää kullantuotannon nykypäivää. Hippukultaa huuhdotaan vieläkin mutta hyvin marginaalisia määriä. Suurin osa maailman kullasta tuotetaan ihan toisilla menetelmillä. Kullantuotanto on kaikkinensa erittäin saastuttava teollisuuden ala. Kultaa louhitaan massiivisissa avolouhoksissa ympäri maailman, myös Suomessa. Seuraavaksi esittelen sinulle lyhyesti tällä hetkellä käytössä olevat kullantuotantomenetelmät.

Kasaliuotus

Kasaliuotusprosessissa louhittu malmi kerätään jättimäisten keräystyynyjen päälle. Natriumsyanidiliuos irrottaa vähitellen malmista kullan valuessaan kasan läpi. Tyyny kerää kullalla rikastetun liuoksen. Kulta kerätään talteen liuoksesta ja syanidi valutetaan uudelleen kasan läpi. Kasaliuotusprosessilla pystytään uuttamaan hyvin mineraaliköyhästä kiviaineksesta tarkasti kulta erilleen. Kultaa on malmissa vain häviävän pieni määrä. Valitettavasti 99,9% malmista on vaarallista jätettä, josta pitäisi päästä turvallisesti eroon.

Liuotusaltaat

Harvinaisempi tapa kullan liuottamiseen on käyttää liuotusaltaita. Malmi sekoitetaan syanidiliuokseen suurissa altaissa. Allasliuotuksen ongelmana ovat vuodot. Käytetyt kemikaalit ja maamassat padotaan suuriin rikastushiekka-altaisiin. Hyvin usein patoaminen epäonnistuu ja myrkkyjä pääsee vesistöihin tai pohjavesiin aiheuttaen massiiviset vahingot ympäristölle.

Kullantuotanto on nykyisin aivan eri asia kuin ennen

ekologinen-kulta
Photo by FIGIST CO on Unsplash

Kullantuotanto on muuttunut muutamassa vuosikymmenessä täydellisesti. Suurin syy kullantuotannon muuttumiselle on natriumsyanidin käyttö. Syanidi mahdollistaa kullan tuotannon hyvin köyhästä malmiaineksesta.

Kultaa ei enää huuhdota vaskooleilla. Suurin osa maailman kultakaivoksista on avolouhoksia. Suuryhtiöiden monikansalliset kultakaivokset ovat massiivisia kaivantoja, jotka näkyvät jopa avaruuteen asti. Koska malmissa on kultaa vain hyvin vähän, malmia pitää louhia todella laajoilta alueilta jättäen maankuoren raiskatun näköiseksi.

Kullan uuttamiseksi malmista, natriumsyanidiliuosta tarvitaan valtaisia määriä. Siksi kultakaivokset ovat täynnä vaarallisia kemikaaleja sisältäviä jätteitä. Jätekasoissa on runsaasti natriumsyanidia sekä sen vaarallisia hajoamistuotteita. Natriumsyanidi on erittäin myrkyllistä ja voi aiheuttaa laajoja ympäristötuhoja. Sillä on myös kansanterveydellisiä riskejä syanidin joutuessa pohjaveteen.

Suurissa kultakaivoksissa käsitelty, kemikaalipitoinen kiviaines muodostaa jopa korkeita myrkyllisiä vuoria. Kukaan ei ole keksinyt järkevää tapaa käsitellä tätä kiviainesta niin että siitä ei olisi vaaraa ympäristölle. Siksi isot kaivosyhtiöt usein hylkäävät kaivoksen ja jättävät ympäristöongelmat paikallisten ihmisten huoleksi.

Eettiset ongelmat varjostavat kaivosalaa

Monissa maissa kaivostoiminta on hyvin epäeettistä. Lapsityövoima on yleistä. Palkkaus ei ole asianmukaista eikä työntekijöiden terveydestä huolehdita. Kaivosalalla on huomattavan paljon työstä johtuvia ammattitauteja, jotka edellyttävät säännöllistä terveydenhuoltoa. Lisäksi työpaikan turvallisuus on usein varsin puutteellista ja vakavia onnettomuuksia sattuu usein.

Onnettomuuksia kultakaivoksilla

Kultakaivoksilla on sattunut usein merkittäviä onnettomuuksia. Tässä muutamia niistä.

 • Meksikossa, vuonna 2014 valui 500 000 gallonaa syanidiliuosta ympäristöön; kyseessä oli Proyecto Magistralin kaivos 
 • Kirgisiassa, vuonna 1998 syanidia kuljettanut säiliöauto suistui Barskoon jokeen. Autossa oli 2 tonnia natriumsyanidiliuosta. 2000 ihmistä joutui sairaalahoitoon
 • Romaniassa, vuonna 2000, Aural Gold nimisessä yrityksessä pato sortui ja 3,5 miljoonaa kuutiometriä natriumsyanidia sisältävää massaa valui Tiszajokeen ja Tonavaan noin 400 kilometrin alueelle. Ympäristövaikutukset olivat massiiviset ja ulottuivat naapurimaihin asti.
 • Yhdysvalloissa 1982 52 000 gallonaa syanidia joutui pohjaveteen. Zortmanin kaupungin juomavesi myrkyttyi.

Lukuisia pienempiä onnettomuuksia kultakaivoksilla sattuu kaiken aikaa ympäri maailmaa. Niistä kaikista ei edes välttämättä raportoida korvausvastuun pelossa.

Ekologisesti tuotettu kulta

Kulta ei ole välttämättömyystuote. Ilman kultaakin voisimme hyvin tulla toimeen. Taidokkaasti valmistetut kultakorut ovat kuitenkin kauniita ja rakastettuja esineitä. Niistä sinun ei tarvitse luopua, jos hankit kultasi eettisesti ja kestävästi tuotettuna. Seuraavaksi esittelen sinulle muutamia vaihtoehtoja ”likaisen kullan” tilalle.

Hippukulta on perinteinen tapa tuottaa kultaa

Hippukulta on tuotettu perinteisellä tavalla huuhtomalla veden avulla maaperästä kultahippuja. Ekologisesti tuotettu kulta on usein hippukultaa. Hippukullan tuotannossa käytetään apuna myös metallinpaljastimia. Hippukullan ympäristövaikutukset muodostuvat kaivanteista sekä huuhtelussa käytetyn veden juoksutuksesta. Menetelmässä ei käytetä mitään kemikaaleja. Huuhteluvesi juoksutetaan takaisin luontoon puhdistusaltaiden kautta.

Kullanhuuhdonnasta voit lukea lisää hippukulta.fi sivustolta. Sivustolla on myös verkkokauppa, josta voi hankkia ekologisesti hippukullasta tuotettuja kultakoruja.

Reilun kaupan ekokultaa Perusta 

Ekologisesti tuotettu kulta on kysyttyä myös maailmalla. Peru on kuuluisa Inka-valtio, jolla on pitkät perinteet kullankaivuussa. Perussa monet kultakaivokset ovat sertifioituja Fairmained kaivoksia.

Fairmined sertifioidut kultakaivokset ovat yleensä pieniä, paikallisten ihmisten perustamia kultakaivoksia. Fairmined järjestelmä takaa kaivostyöntekijöille kunnolliset työolot ja asianmukaisen palkan. Kaivosalan suuri ongelma kansainvälisesti on lapsityövoima. Fairmained sertifikaatti kieltää lapsityövoiman ja valvoo myös tarkasti kiellon noudattamista.

Fairmined-sertifiointijärjestelmässä on erillinen sertifikaatti ekokullalle. Perun ekologinen kulta tuotetaan täysin ilman kemikaaleja. Perun ekokulta on sertifioitu Fairmined-ekosertifiointijärjestelmän avulla. Tämä takaa, että Perun ekokullan tuottajat noudattavat Fairmined Standardin vaatimuksia. Koko toimitusketju auditoidaan. Auditointi kattaa kaikki vaiheet kullantuotannosta valmiiseen koruun asti.

Kierrätetty kulta

Erittäin yleinen tapa välttää likaista kaivoskultaa on suosia kierrätettyä kultaa. Jo kymmenen vuoden ajan koruteollisuus on tietoisesti suosinut kierrätettyä kultaa. Monet kultasepät valmistavat tuotteita erikseen vain kierrätetystä kullasta sillä valveutuneet kuluttajat kysyvät sitä entistä useammin.

Miten kultaa kierrätetään?

ekologisesti-tuotettu-kulta
Photo by Joeyy Lee on Unsplash

Kultaa kierrätetään keräämällä kuluttajilta vanhoja kultakoruja. Kierrätyskultaa saadaan myös elektroniikasta sekä kultajätteestä, joka syntyy teollisuudessa. Kullan ja muiden jalometallien kierrätys on kustannustehokas tapa tehdä metalleista edullisempia.

Kultaa kierrätetään yksinkertaisesti sulattamalla kultaesineet. Kultaesineet eivät koskaan ole kokonaan kultaa. Sulatusprosessissa kullasta erotellaan pois muut metallit. Kierrätettyyn kultaan voidaan samalla tavoin lisätä muita metalleja oikean koostumuksen saamiseksi. Kierrätetty kulta voidaan kierrättää aina uudelleen laadun kärsimättä.

Kierrätetty kulta on ehdottomasti paljon eettisempää ja kestävämpää. Esimerkiksi Malmin Korupajassa voit valmistuttaa omista vanhoista kultakoruistasi uuden kierrätetyn korun. Tämä on todella varteen otettava vaihtoehto. Miksi et teettäisi ylioppilaalle tai rippilapselle korua omista käyttämättä jääneistä koruista. Käsin, vanhoista kultakoruista tehdyssä kierrätyskorussa on paljon tunnetta ja muistoja mukana.

Jos haluat kierrättää omat käyttämättä jääneet kultakorusi, kannattaa lukea Suomen Kultareservin artikkeli. Voit kätevästi muuttaa kultakorusi rahaksi myymällä ne Suomen Kultareserville.

Olen kirjaoittanut materiaaleista ja niiden ekologisuudesta useita artikkeleita. Tässä muutamia

Oletko sinä kiinnittänyt huomiota kullan eettisyyteen?

Ota osaa keskusteluun

2 kommenttia

 1. Hei Outi,
  Olen kultaajamestari. Tuotan ekologista ja eettisesti valmistettua lehtikultaa – ilmeisesti ainutta maailmassa. Alkuperä on Tankavaaran lähijoet, joista kulta erotetaan hiekasta painovoiman avulla. Lyötän kullan Swabachissa Saksassa. Lehtikultaani käytetään kirkkojen risteissä, taideteoksissa ja restaurointikohteissa. kultaus-snellman.fi

  1. Hei!
   Kiitos todella paljon sinulle infosta!
   Mielenkiintoista tietoa.
   Kävin sivuillanne. Sieltä löytyikin todella mielenkiintoisia tuotteita.

   Terveisin Outi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.